บาคาร่า

บาคาร่า สิงคโปร์แอร์ไลน์และมาเลเซียแอร์ไลน์อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือ

บาคาร่า สิงคโปร์แอร์ไลน์และมาเลเซียแอร์ไลน์อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือ

SIA และ MAS ได้ลงนามใน บาคาร่า ข้อตกลงในเดือนตุลาคม 2019 ซึ่งทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ภาพ: REUTERS สิงคโปร์...

Continue reading...